Jakie praktyki zatrudnienia obowiązują w Norwegii?

Biznes

Przedsiębiorca planujący zatrudnienie pracowników w Norwegii musi dostosować się do obowiązujących w tym państwie przepisów prawa pracy. Jakie są główne praktyki zatrudnienia pracowników w Norwegii?

Główne praktyki zatrudniania w Norwegii

Kodeks pracy w Norwegii, czyli arbeidsmiljøloven określa dokładnie, jakie prawa obowiązują pracodawców i pracowników. Wśród najważniejszych zasad norweskiego prawa pracy wskazuje się na:

Preferowane zatrudnienie na czas nieokreślony
Pracownik powinien być zatrudniony w ramach umowy stałej, na czas nieokreślony. Zatrudnienie na czas określony jest możliwe jedynie w określonych sytuacjach, na przykład na okres próbny, praktyki.

Zakaz dyskryminacji
Pracodawcy nie mogą dyskryminować pracowników, między innymi ze względu na ich pochodzenie, poglądy, niepełnosprawność czy też wiek.

Czas pracy w Norwegii
Nie powinien być dłuższy niż 40 godzin w ciągu 7 dni oraz 9 godzin w ciągu doby. W przypadku nadgodzin to 13 godzin na dobę oraz 48 godzin w ciągu 7 dni.

Zasady precyzują układy zbiorowe pracy
W Norwegii nie obowiązuje określona odgórnie płaca minimalna. Jej wysokość oraz inne kwestie związane z zatrudnieniem określają układy zbiorowe pracy.

Koszty pracy
Pracodawca ponosi koszt zatrudnienia pracownika w Norwegii. Jest zobowiązany do odprowadzania za niego podatków, składek i innych opłat.

Jak łatwiej zatrudnić pracownika w Norwegii?

Dla przedsiębiorców, którzy dopiero wchodzą na norweski rynek pracy, praktyki zatrudniania w Norwegii mogą być skomplikowane.

Pełną pomoc związaną z zatrudnieniem pracowników zapewniają firmy outsourcingowe, które prowadzą usługi  (Employee of Record, pracodawca formalny) eor norwegia. Przejmują one na siebie sprawy kadrowo-płacowe i prowadzą je w imieniu swojego klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *