Co dzieje się z długami kiedy ogłaszamy upadłość?

Biznes

Wiele przedsiębiorców prowadzących swoje firmy niestety nie radzi sobie z zobowiązaniami finansowymi. Korzystnym rozwiązaniem w takiej sytuacji okazuje się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pozwala to również na łatwiejsze spłacenie powstałych zobowiązań. Dowiedz się więcej jak wyglądają restrukturyzacje firm.

Sposoby na spłacenie długów po ogłoszeniu upadłości.

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, aby osoba, która prowadziła działalność mogła szybciej poradzić sobie ze spłatą długów. Operatorem powstałych zobowiązań firmy zarządza syndyk.

W temacie upadłości i długów spółki spłacane są zobowiązania spółki z masy upadłości. Spłata następuje w kolejności ustalonej w regulaminie.

W procesie upadłościowym wierzytelności są alokowane według 4 rodzajów wierzytelności, które określają kolejność ich spłaty.

– Kategoria 1 – wierzytelności, które wynikają z stosunku do podjętej pracy, alimenty, renta, składki na ZUS, należności z postępowania.

– Kategoria 2 – wszelkiego typu podatki oraz inne składki ZUS.

– Kategoria 3 – nagromadzone odsetki, grzywna, darowizny i zapisy.

– Kategoria 4 – należności dotyczące pożyczek od wspólników i osób posiadających akcje w firmie, należności za dostarczenie zamawianego towaru.

Co dzieje się z wszelkimi kredytami kiedy ogłasza się upadłość firmy?

Jeśli chodzi o kredyty a upadłość firmy to wygląda to tak. Po ogłoszeniu upadłości bank może zgłosić wierzytelności do masy upadłości. Istnieje wtedy szansa na spłatę zadłużeń. W przypadku niespłacenia kredytu bank ma prawo wszcząć postępowanie komornicze.

Źródło: https://restrukturyzacjeslaskie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *